Våre kart

Vi har digitale kart på følgende steder:

- Birkenesparken (sprint)

- Øvre Birkeland

- Birkelandskoler

- Vestre Mollestad

- Østre Mollestad

- Røinås

-Tverrheia

-Lognøya ( ferdig 2023)

- Kleppeheia ( i samarbeid med OK Sør)

I tillegg har vi noen eldre kart som er ferdig trykt.