Kultur - O

Kulturorienteringen i Birkenes startet i 1998 som et samarbeid mellom orienteringsgruppa i Birkenes IL og Birkenes kommune ved kulturkontoret.

Fra 70-tallet var det tradisjonell turorientering, men i 1998 startet Trygve Løland med kulturorientering. Den tidligere turorienteringen fikk nå en ny vri der de fleste postene ble lagt til kulturminner og spesielle steder som viser og forteller om den lokale historien. Det kan være gamle boplasser, skauløer, varder etc. Derfor ble navnet nå kulturorientering.

Et eget hefte med bilder og tekst forteller om de ulike kulturminnene. Det følger med et klippekort som skal klippes i på hver post. Alle nødvendige opplysninger står i heftet.

De 40 postene som blir lagt ut hver vår, står ute hele sommeren fram til elgjakta begynner.

2.pinsedag kl 1000 samles interesserte til felles kulturorienteringsfrokost på en av postene.

Hver høst samles kulturorientererne til felles avslutning, med premiering og gjerne et foredrag om et lokalhistorisk emne.

Kulturopplegget består av konvolutter som inneholder kart, hefte med postbeskrivelser og klippekort.

Kultur-O opplegget selges på Best servicesenter og på biblioteket på Birkeland.

Meningen med opplegget er å bli kjent med vår flotte natur, gi kunnskap om lokalhistorien og ikke minst god trim.

Kulturorienteringsopplegget har egen facebook side der vi oppfordrer alle til å legge ut bilder fra turene.

Facebook siden heter «Kulturorientering i Birkenes»